bj-min (2)

نوشته های بلاگ

صحبت های متفاوت عباس جهرمیان مدرس استایلیست شخصی و اصول پوشش تجاری با موضوع رنگ شناسی رنگ شناسی رنگ ها از جنس ارتعاش دارای طول موج دارای فرکانس جسم، مغز، روح شما از جنس انرژی

لباس قهوه ای تصور کنید در یک روز کاملا پاییزی که رنگ تمام درختان و برگ های آن به سمت طیف وسیعی از قهوه ای و نارنجی متمایل شده، در خیابان فردی با کت و

صحبت های  امیرحسین ولی الهی، استایلیست و طراح مد   نقش یک استایلیست چیست؟ وقتی یک لباس طراحی شده بخواهد بدون نقص به نظر برسد یک استایلیست در آن نقش مهمی را ایفا می کند.

 لباس‌های بدن‌نما را با استراتژی بپوشید بخشی از جذابیت و گیرایی استایل شما به این بستگی دارد که بدانید چقدر از بدنتان در یک لباس باید پوشیده باشد و چقدر از آن می‌تواند دیده شود.